Selecteer een pagina

Over WSF

Ere-Beschermvrouwe

Lyndal Walker

Ambassadeur van Nieuw-Zeeland in Nederland

Bestuursleden

Leon Ramselaar

Voorzitter | Interim manager, voorzitter K.Z. & R.V. Hollandia

Steven Engelsman

Penningmeester | Oud-directeur Museum Volkenkunde

Claudia van Harinxma thoe Slooten

Secretaris | Initiatiefnemer

John Sijmonsbergen

Bestuurslid | Als plaatsvervangend directeur Nationaal Museum van Wereldculturen nauw betrokken bij de komst van de Waka’s naar Nederland

Wiltfried Idema

Bestuurslid | Partner Consultive

Comité van Aanbeveling

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Mira Woldberg

Ambassadeur voor Nederland in Nieuw Zeeland

Prof. mr. Carel Stolker

Rector van de Rijksuniversiteit Leiden

Ronald Pechtold

Voorzitter van de Vereniging Nederland/Nieuw Zeeland

Wonu Veys

Conservator Oceanië van het Nationaal Museum van Wereldculturen

Laila Driessen-Jansen

Burgemeester van Leiderdorp

Elisabeth Tellegen

Bestuurslid van de vereniging Oud-Njord

Willem Ballieux

Praeses der K.S.R.V. Njord

Ere-Beschermvrouwe

Lyndal Walker – ambassadeur van Nieuw Zeeland in Nederland

Bestuursleden

Leon Ramselaar – Voorzitter | Interim manager, voorzitter K.Z. & R.V. Hollandia

Steven Engelsman – Penningmeester | Oud-directeur Museum Volkenkunde

Claudia van Harinxma thoe Slooten – Secretaris | Initiatiefnemer

John Sijmonsbergen – Bestuurslid | Als plaatsvervangend directeur Nationaal Museum van Wereldculturen nauw betrokken bij de komst van de Waka’s naar Nederland

Wiltfried Idema – Bestuurslid | Partner Ward Howell International

Comité van Aanbeveling

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Mira Woldberg – Ambassadeur voor Nederland in Nieuw Zeeland

Prof. mr. Carel Stolker – Rector van de Rijksuniversiteit Leiden

Ronald Pechtold – Voorzitter van de Vereniging Nederland/Nieuw Zeeland

Wonu Veys – Conservator Oceanië van het Nationaal Museum van Wereldculturen

Laila Driessen-Jansen – Burgemeester van Leiderdorp

Elisabeth Tellegen – Bestuurslid van de vereniging Oud-Njord

Willem Ballieux – Praeses der K.S.R.V. Njord

ANBI

De stichting Waka Support Foundation is officieel erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) voor de Wet Inkomstenbelasting.

 • Kamer van Koophanel:
  74526286
 • Akte van Oprichting:
  5 april 2019
 • Statutaire zetel:
  ’s-Gravenhage
 • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):
  859935577
 • SBI-code:
  93152 – Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. Het bevorderen van de culturele uitwisseling tussen Nederland en Nieuw-Zeeland en het bijdragen aan de instandhouding van de culturele context van de beide bij het Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden aanwezige waka’s, waarbij inbegrepen de facilitering van het opleiden en trainen van de bemanning.

Beloningsbeleid

Bestuurders noch de leden van het Comité van Aanbeveling krijgen een beloning of onkostenvergoeding.

Financieel beleid

Beleidsplan

Vragen?
Neem contact op